Обавештење

На основу дописа МПНТР бр.610-00-00178/2021-07/2 од 19.3.2021. пробни завршни испит за ученике осмог разреда се одлаже за петак 9. и суботу 10. април 2021. године!