Жабаљ некад

Жабаљ некад
ИЗ ИСТОРИЈЕ ЖАБЉА

Image02Село Жабаљ спомиње се још 1514. године под именом Саблија. Још тада је имао утврђење чије су се зидине сачувале све до почетка овог века у виду брежуљака.
Године 1526. Жабаљ је потпао под власт Турске. На једној старој географској карти из 1638. налази сImage04е на том месту село под Турцима под именом Жабаљ.
Године 1686. у Жабљу је устројена милиција. После Карловачког мира са Турцима 1699. по уговору жабаљска тврђава се морала порушити. У то време Жабаљ је користио 12 пустара са површином од 13046 ланаца добре плодне земље. Капетан посаде био је Живан Зорић и командовао је са по једном четом коњаника и пешака. Године 1687. након пораза турске војске код Харшања у Мађарској, дошао је Жабаљ под власт Аустрије.
1702. године дворски ратнио савет одредио је да у Жабљу буде стационаирано 250 војника народне милиције. Након што је 1742. и Банат ослобођен од Турака престала је потреба за војном г границом па је дошло до развојачења и предавања подручја под цивилну управу.
До 1783. Жабаљ се налазио на око два километра удаљен од Тисе на месту које се данас назива Стари Жабаљ.Тридесетих година прошлог века били су видљиви трагови села, па су стари жабљчани знали на основу узвишења, хумки, да покажу где се налазила црква, а где куће појединих породица
У лето 1783. дошао је царски генерал Зенеји у обилазак војних јединица па је посетио и Жабаљ. Тај повод Жабаљчани су искористили да преко аустријског генерала покушају измолити од његовог височанства цара Јосифа II дозволу да насеље преселе на друго погодније место.
Већ децембрImage03а 1783. Дворски ратни савет одлучио је да се пресељење Жабља мора извршити што пImage01ре. Омах је издата наредба да се тачно одреди и размери земљиште за село и већ у пролеће наредне године почеле су се подизати прве куће, копати бунари. Генерал Зенеји предложио је да се општини ондашњег Жабља додели помоћ од сто форинти из батаљонске касе за изградњу православног храма. Ову иницијативу ратни савет је одобрио али православна црква у данашњем изгеду довршена је тек 1835. након читаве педесет и једне године.
По формирању новог насеља, на молбу Жабаљчана а у знак захвалности за одобрено пресељење, дворски савет је одобрио да се нови Жабаљ од тада зове Јозефсдорф ( Јозефово село), по имену тадашњег цара Јосифа II.
Приликом пресељења 1784, Жабаљ је имао 144 домова, односно 1546 становника. Након скоро сто година 1880. Жабаљ броји 962 куће и 5349 становника, а на попису из 1961. имао је око две хиљаде домова у којима је живело 7449 становника. Последњим пописом из 2002. године констатовано је да Жабаљ има 3351 домаћинатаво односно 9582 становника.