Тим за одржавање школског сајта

Радишић Миодраг -професор информатике
Душка Чоканица -професор разредне наставе
Радомир Миљојковић -професор српсог језика
Костовски Игор -професор техничког и информатчког образовања
Зорица Трбојевић – професор српског језика - библиотекар