Тим за професионалну оријентацију

Снежана Лукач Убипарип- педагог
Миодраг Павловић- психолог
Драгана Ралетић -одељењски старешина 8-1
Бранислава Јањић-одељењски старешина 8-2
Костовски Игор- одељењски старешина 8-3
Слађана Ерак- одељењски старешина 8-4
Никола Крчмар-одељењски старешина 7-4