Стручни актив за развој школског програма

Дубравка Миљојковић- директорка школе
Миланка Павловић- професор енглеског језика
Слађана Ерак- професор енглеског језика
Дарко Лугоња- професор физичког васпитања
Радомир Миљојковић- професор српског језика
Максим Срећков- наставник техничког и информатичког образовања
Јелена Илић-професор руског језика
Срђана Црепуља- професор разредне наставе
Тања Дамјановић – професор физике