Тим за стручно усавршавање запослених

Софија Орељ- професор немачког језика
Нада Мрђен- професор разредне наставе
Радослава Војводић- професор разредне наставе
Радослав Атанасов- професор музичке културе
Лазар Чонкић- помоћник директора